YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The last time I ........... swimming was when we were in Spain. 

  • A. had gone
  • B. went
  • C. has gone
  • D. was going

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  the last time --> sử dụng thì quá khứ đơn

  Đáp án B đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7257

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON