YOMEDIA

Test Yourself B Unit 4 - 6 lớp 10


Bài học Test Yourself B Tiếng Anh lớp 10 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 4 đến bài 6 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation - Grammar & Writing.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Listening Trang 72

  • Listen and complete the table below. (Nghe và hoàn thành bảng dưới đây.)
  Reading Oxford
Location

(1)

(6)
Population (2)

(7)

Noted for

(3)

(4)

(5)

(8)

(9)

(10)

 

Guide to answer

(1) 50 miles to the west of London

(2) 120,000 inhabitants/people

(3) market town

(4) biscuit factory

(5) computer factory

(6) in central England

(7) 90,000 people

(8) university

(9) car factory

(10) Cowley Road

  • Tapescript Listening Test Yourself B Unit 4 - 6

We start our journey in Reading. This town lies about 50 miles to the west of London in the country of Bershire. It is a medium-sized town about 120,000 inhabitants. In times gone by Reading was just a market town best known for its Huntley and Palmers biscuit factory. Now it is at the heart of the computer industry in the UK and is expanding rapidly. Computer companies everywhere. It's not a very pretty town, but one which says a lot about England.

Oxford is most definitely prettier. It is located in the central England. It has a population of about 90,000 of which a large number work in or for the university. This is obviously what the city is famous for, but in terms of getting to know the country, what is really of interested is the Bristish Leyland car factory at Cowley. This is huge, employing abotu 20,000 people, yet, because of the university, it is usually forgotten. Spend a day looking round the works, seeing how they make the cars. Fascinating. Or stroll up the Cowley Road and watch the world walk with you.

2. Reading Trang 72

  • Read the passage and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. Students are not given much homework to do at home.

2. It is necessary for students to work at home in their free time.

3. Students' homework is not properly prepared by teachers.

4. Students do not have to  repeat tasks they have already done at school.

5. Most people think that homework is not fair.

Guide to answer

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

  • Bài dịch Reading Test Yourself B Unit 4 - 6

Nhiều người ở Mỹ bây giờ nghĩ rằng các giáo viên cho học sinh quá nhiều bài tập. Họ nói rằng đó là không cần thiết cho những đứa trẻ để làm bài tập về nhà trong thì giờ rảnh rỗi của chúng. Hơn nữa, họ đồng ý rằng hầu hết các giáo viên đã không lên kế hoạch hợp lý với các bài tập về nhà mà họ cho học sinh. Kết quả là học sinh phải làm lặp lại các bài tập mà chúng đã làm ở trường.

Hầu hết mọi người đồng ý rằng bài tập về nhà là không tốt. Một học sinh mà có thể làm bài tập của cậu ta trong một căn phòng yên tĩnh và thoải mái thì tốt hơn một học sinh mà làm bài tập trong một căn phòng nhỏ ồn ào với chiếc tivi đang bật.

3. Grammar Trang 73

Read the following paragraph. One word is missing from each line. Put a stroke (/) where the word has been ommitted and write the missing word in the space provided. (Đọc đoạn văn sau. Mỗi dòng có một từ thiếu. Đặt một dấu (/) vào nơi từ bị thiếu và viết từ thiếu vào phần trống đã để sẵn.)

Guide to answer

 

Today a lot of important inventions/carried

out/scientists working for large industrial firms.

However, there are still opportunities/other people

to invent various things. In Britain,/is a weekly

television programme/attempts to show

all/various devices which people have recently

invented. The people organizing/programme

receive information about 700 inventions/year.

New ideas can still be developed/private inventors.

However,/is important to consider these questions:

will it work? Will it/wanted? Is it new.

0. are

1. by

2. for

3. there

4. which/that

5. the

6. the

7. a/per

8. by

9. it

10. be

 

4. Writing Trang 73

Your class would like to visit your uncle's computer factory which is located near your school. Write to him and ask for permission to visit. The following suggestions may help you. (Lớp em muốn tham quan nhà máy vi tính của chú em ở gần trường. Em hãy viết thư xin phép chú đến thăm quan nhà máy. Những gợi ý dưới đây có thể giúp em.)

Guide to answer

1102 Giai Phong Street

Ha Noi City

15th November, 2016

Dear uncle Tuan,

Our class is planning to go on a two-hour visit to a computer factory in the local area to know more about computers. I am writing to ask you for permission to visit your computer factory because it is near our school and it will be convenient for us to go there by bike. My forty-five classmates and I will come to your factory at 8 a.m on Sunday, 20th November, 2016.

We would like to know how computers are made and to see the assembly lines, so would you please recommend someone who can give us some information about computer manufacture and guide us a tour around the factory? We would also like to talk to the workers there about their work and get some more useful information. We hope that you will allow us to visit your company and make all arrangements for our visit.

We are looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself B Lớp 10

Vây là các em đã được ôn tập bài học từ unit 4 đến unit 6 qua phần thực hành Test Yourself B chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để luyện tập và củng cố thêm kiến thức tổng hợp các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Test Yourself B Unit 4 - 6 Lớp 10.

Câu 2 - Câu 22: Xem trắc nghiệm để thi online

Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1