YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cấu tạo của tiểu não khác với não trung gian và trụ não:

  • A. Có chất xám và chất trắng
  • B. Chất xám ở trong, chất trắng ở ngoài
  • C. Chất xám ở ngoài, chất trắng ở trong
  • D. Không có chất nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>