YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 tr 70 sách GK Sinh lớp 8

Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Nhận xét kết quả: học sinh tự làm.

- Giải thích: khi hoạt động, nhu cầu O2 của cơ thể tăng, nên nhịp tim tăng để thỏa mãn nhu cầu O2 của cơ thể.

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 70 SGK Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON