YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 122 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 tr 122 sách BT Sinh lớp 8

Trình bày vai trò của tuyến yên trong hệ nội tiết?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 • Tuyến yên là một tuyến nằm ở nền sọ trong hốc yên bướm (thuộc xương bướm) mặt dưới đại não, gắn với đại não qua phễu não và liên hệ với vùng dưới đồi. Tuyến yên tuy không lớn (chỉ bằng hạt đậu trắng, nặng chừng lg) nhưng là một tuyến rất quan trọng, giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác, mặc dù vậy bản thân tuyến yên cũng vẫn chịu sự chỉ đạo của hệ thần kinh thông qua các nơron nằm ở vùng dưới đồi (thuộc não trung gian).
 • Tuyến yên gồm 2 thuỳ: thuỳ trước còn gọi là thuỳ tuyến và thuỳ sau hay thuỳ thần kinh, ngăn cách bằng thuỳ giữa rất mảnh. Các nơron ở phía trước vùng dưới đồi tiết ra các yếu tố kích thích hoặc kìm hãm các tế bào tuyến của thuỳ trước, tiết ra các hoocmôn sau:
  • Hoocmôn tăng trưởng (GH)
  • Hoocmôn kích thích tuyến giáp (TSH)
  • Hoocmôn kích thích vỏ tuyến trên thận (ACTH)
  • Hoocmôn kích thích tuyến sinh dục (FSH, LH)
  • Hoocmôn kích thích tuyến sữa (PRL)
 • Các nơron ở phía sau vùng dưới đồi có sợi trục chạy thẳng xuống thuỳ sau và trực tiếp tiết ra hoocmôn chống đa niệu ADH (còn gọi hoocmôn chống đái tháo nhạt hay chống lợi tiểu) và hoocmôn ôxitôxin.

Vai trò của tuyến yên

 • Riêng tuyến tuỵ và tuỷ tuyến trên thận hoạt động không chịu ảnh hưởng của tuyến yên. 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 122 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF