YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 21 trang 149 SBT Sinh học 8

Giải bài 21 tr 149 sách BT Sinh lớp 8

Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống: 

Câu Đúng Sai

1. Trong quá trình mang thai, lớp niêm mạc tử cung được duy trì là như thể vàng tiết progestêrôn.

2. Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai.

3. Nếu trứng gặp tinh trùng thì sẽ xảy ra sự thụ thai để tạo thành hợp tử.

4. Tinh hoàn là cơ quan sản xuất tinh trùng.

5. Trứng rụns được phễu dẫn trứng tiếp nhận, đưa vào ống dẫn trứng.

6. Sau khi rụng, trứng có khả năng thụ tinh trong vồng 48 - 72 giờ.

7. Sự thụ tinh thường xảy ra trong ống dẫn tinh.

8. Số lượng tinh trùng tham gia thụ tinh rất lớn nhưng chỉ có một tinh trùng được thụ tinh với trứng.

9. Thê vàng có chức năng tiết hoocmỏn duy trì lớp niêm mạc tử cung.

10. Tại nơi trứng làm tổ sẽ hình thành nhau thai.

11. Thai có thể tự tổng hợp chất dinh dưỡng.

12. Tử cung là nơi trứng chín và rụng.

 
   
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

⇒ Đáp án:

Câu

Đúng

Sai

1. Trong quá trình mang thai, lớp niêm mạc tử cung được duy trì là nhờ thể vàng tiết progestêrôn.

2. Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai.

3. Nếu trứng gặp tinh trùng thì sẽ xảy ra sự thụ thai để tạo thành hợp tử.

4. Tinh hoàn là cơ quan sản xuất tinh trùng.

5. Trứng rụns được phễu dẫn trứng tiếp nhận, đưa vào ống dẫn trứng.

6. Sau khi rụng, trứng có khả năng thụ tinh trong vồng 48 - 72 giờ.

7. Sự thụ tinh thường xảy ra trong ống dẫn tinh.

8. Số lượng tinh trùng tham gia thụ tinh rất lớn nhưng chỉ có một tinh trùng được thụ tinh với trứng.

9. Thê vàng có chức năng tiết hoocmỏn duy trì lớp niêm mạc tử cung.

10. Tại nơi trứng làm tổ sẽ hình thành nhau thai.

11. Thai có thể tự tổng hợp chất dinh dưỡng.

12. Tử cung là nơi trứng chín và rụng.

1 - Đ

2 - Đ

 

4 - Đ

5 - Đ

 

 

 

8 - Đ

9 - Đ 

10 - Đ 

 

 

 

3 - S 

 

 

6 - S 

7 - S

 

 

 

 

11 - S

12 - S

 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 149 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF