YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15 trang 147 SBT Sinh học 8

Giải bài 15 tr 147 sách BT Sinh lớp 8

Cơ quan sản xuất trứng là ...(1)... Mỗi tháng có một trứng chín và rụng. Trứng được chuyển vào ống dẫn trứng qua ...(2)... Tử cung thông với ...(3)... nhờ một lỗ ở cổ tử cung.

A. Âm đạo

B. Buồng trứng

C. Phễu dẫn trứng

D. Túi chứa trứng 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Cơ quan sản xuất trứng là buồng trứng. Mỗi tháng có một trứng chín và rụng. Trứng được chuyển vào ống dẫn trứng qua phễu dẫn trứng. Tử cung thông với âm đạo nhờ một lỗ ở cổ tử cung.

⇒ Đáp án: 1-B; 2-C; 3-A 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 147 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF