YOMEDIA
NONE

Bài tập 20 trang 148 SBT Sinh học 8

Giải bài 20 tr 148 sách BT Sinh lớp 8

 

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Buồng trứng

2. Ống dẫn trứng

3. Sự rụng trứng

4. Thể vàng

A. nơi đón nhận trứng và thông với tử cung.

B. nơi sản xuất trứng.

C. hiện tượng bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài.

D. được hình thành sau khi rụng trứng nhưng sẽ bị thoái hoá nếu trứng không được thụ tinh.

1...

2...

3...

4...

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

⇒ Đáp án: 1. B 2. A 3. C 4. D

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 148 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF