ADMICRO
UREKA

Bài tập 19 trang 129 SBT Sinh học 8

Giải bài 19 tr 129 sách BT Sinh lớp 8

Hoocmôn glucagôn có chức năng tăng cường

A. Chuyển hoá nội bào (đặc biệt là tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Chuyển glucôzơ hoá thành glicôgen.

D. Nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưne phấn của vỏ não. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Trong trường hợp tỉ lệ đường huyết giảm so với bình thường sẽ kích thích các tế bào a tiết ra glucagôn, có tác dụng ngược lại với insulin, biến glicôgen thành glucôzơ để nâng tỉ lệ đường huyết trở lại bình thường.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 129 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF