YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 31 SBT Sinh học 8

Giải bài 15 tr 31 sách BT Sinh lớp 8

Khi máu vận chuyển trong hệ mạch thì

A. Huyết áp tăng dần.

B. Huyết áp giảm dần.

C. Huyết áp có thể tăng và giảm tuỳ từng thời điểm.

D. Huyết áp không thay đổi. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Huyết áp hao hụt dần trong suốt chiều dài hệ mạch do ma sát với thành mạch và giữa các phân tử máu

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 31 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON