YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 tr 7 sách BT Sinh lớp 8

Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Tính chất sống của tế bào biểu hiện ở các đặc điểm sau:

  • Tế bào luôn trao đổi chất với môi trường thông qua máu và nước mô (môi trường trong):
    • Lấy O2 và các chất dinh dưỡng từ môi trường và thải ra môi trường các chất thải.
    • Qua quá trình trao đổi-chất mà tế bào có khả năng tích luỹ vật chất, lớn lên, phân chia giúp cơ thể tăng trưởng.
  • Tế bào còn có khả năng cảm ứng với các kích thích của môi trường : tiếp nhận các kích thích của môi trường và có phản ứng trả lời. 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON