YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 8 SBT Sinh học 8

Giải bài 6 tr 8 sách BT Sinh lớp 8

Tế bào là:

A. Đơn vị cấu tạo của cơ thể

B. Đơn vị chức năng của cơ thể.

C. Đơn vị khối lượng của cơ thể

D. Cả A và B. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống.

Cơ thể người gồm hàng nghìn tỉ tế bào. Chúng cung cấp cơ quan cho cơ thể, tạo nên chất dinh dưỡng từ thức ăn, chuyển hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng, và mang lại những chức năng đặc biệt.

Tế bào còn chứa nguyên liệu di truyền và tế bào có thể tự tạo nên nhiều bản sao từ chính chúng.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 8 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON