Giải bài tập SGK Bài 21 Sinh học 7

Lý thuyếtTrắc nghiệm

BT SGK

FAQ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 chương Ngành thân mềm Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm giúp các em học sinh nêu được tính đa dạng của thân mềm qua các đại diện khác của ngành như ốc sên, hến, vẹn, hàu, ốc nhồi... Nêu được các vai trò cơ bản của ngành thân mềm đối với con người. 

Quảng cáo

Tư liệu tham khảo