YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 30 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 tr 30 sách BT Sinh lớp 6

Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách đếm những vòng gỗ hằng năm.

  • Mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, có vách mỏng, xếp thành một vòng dày, màu sáng.
  • Mùa khô, cây hấp thụ được ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có vách dày, xếp thành một vòng mỏng, màu sẫm.

Đó là những vòng gỗ hằng năm. Dựa vào đó ta có thể xác định được tuổi của cây. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 30 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON