YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 16 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 16: Thân to ra do đâu?​ giúp các em học sinh hiểu thêm về tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ (sinh mạch) làm cho thân cây to ra; Phân biệt được tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ dựa vào vị trí và chức năng. Phân biệt được dác và dòng. Tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hàng năm.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON