AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

  • A. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.
  • B. Thay đổi yếu tố môi trường.
  • C. Nuôi cấy phôi.
  • D. Thụ tinh nhân tạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>