AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?

  • A. Điều chỉnh khoảng cách sinh con.
  • B. Điều chỉnh sinh con trai hay con gái.
  • C. Điều chỉnh thời điểm sinh con.
  • D. Điều chỉnh về số con.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>