ADMICRO

Hỏi đáp về Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh học 11

Nếu các em còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh sản vô tính ở động vật thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Sinh sản vô tính ở động vật cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (72 câu):

VIDEO
 • thuy tien Cách đây 7 tháng

  A. nhiều loài động vật có tổ chức thấp

  B. hầu hết động vật không xương sống

  C. động vật có xương sống

  D. động vật đơn bào

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Dang Tung Cách đây 7 tháng

  Cho các phát biểu sau:

  ⦁ thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

  ⦁ bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

  ⦁ trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi

  ⦁ kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh

  ⦁ ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

  Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

  A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

  B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

  C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

  D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 7 tháng

  A. Nảy chồi       

  B. Trinh sinh

  C. Phân mảnh       

  D. Phân đôi

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Trí Cách đây 7 tháng

  A. Nảy chồi       

  B. Trinh sinh

  C. Phân mảnh       

  D. Phân đôi

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 7 tháng

  A. Nảy chồi       

  B. Trinh sinh

  C. Phân mảnh       

  D. Phân đôi

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 7 tháng

  A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

  B. luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

  C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

  D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 7 tháng

  A. cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường

  B. đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các  thế hệ cơ thể

  C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn

  D. có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

   

  07/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Son Cách đây 9 tháng

  Cho các phát biểu sau đây:

    I. Các cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

    II. Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

    III. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

    IV. Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về mặt di truyền, có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

    V. Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến chết hàng loạt hoặc quần thể bị tiêu diệt.

    VI. Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

  A. 4.

  B. 1.

  C. 3.

  D. 2

  27/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 10 tháng

  a. giống nhau và giống cá thể gốc.

  b. khác nhau và giống cá thể gốc.

  c. giống nhau và khác cá thể gốc.

  d. cả 3 phương án trên.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 9 tháng

  a. phân bào giảm nhiễm

  b. phân bào nguyên nhiễm

  c. phân bào giảm nhiễm và phân bào nguyên nhiễm

  d. phân bào giảm nhiễm, phân bào nguyên nhiễm và thụ tinh

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyet Anh Cách đây 10 tháng

  a. tạo ra các cá thể con đa dạng và phong phú.

  b. tạo ra các cá thể con thích nghi cao với điều kiện môi trường.

  c. sinh sản dễ dàng trong điều kiện quần thể có số lượng nhỏ.

  d. sinh sản vô tính đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa.

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ánh tuyết Cách đây 10 tháng

  a. Các cá thể giống hệt nhau về kiểu gen.

  b. Các cá thể khác nhau về kiểu gen.

  c. Do thời tiết khắc nghiệt.

  d. Tất cả đều sai.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên Cách đây 9 tháng

  a. phân đôi, phân mảnh.

  b. phân mảnh, nảy chỗi.

  c. nảy chồi, trinh sản.

  d. Cả A và C.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 9 tháng

  a. Trinh sinh. 

  b. Phân mảnh.

  c. Nảy chồi.

  d. Phân đôi.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 10 tháng

  a. trực phân

  b. phân bào nguyên nhiễm

  c. phân mảnh

  d. sinh đôi

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 10 tháng

  a. động vật đơn bào và động vật đa bào.

  b. động vật đơn bào.

  c. động vật đơn bào và giun dẹp.

  d. động vật đa bào.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 10 tháng

  (1). Ong. (2). Chuột túi.

  (3). Mối. (4). Ếch.

  (5). Rệp. (6). Kiến.

  (7). Muỗi. (8). Thằn lằn đá.

  a. 2

  b. 6

  c. 4

  d. 8

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 9 tháng

  a. trùng roi và bọt biển.

  b. bọt biển và giun dẹp.

  c. a míp và trùng đế giày.

  d. a míp và trùng roi.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Duy Cách đây 10 tháng

  a. Nảy chồi.

  b. Phân đôi.

  c. Trinh sinh.

  d. Phân mảnh.

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 9 tháng

  a. Nuôi cây mô trong môi trường nhân tạo.

  b. Ghép cơ quan từ người này sang người khác.

  c. Nhân bản vô tính ở động vật.

  d. Cả A, B và C.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 10 tháng

  a. xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

  b. xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

  c. xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

  d. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 10 tháng

  a. lấy mô từ chỗ này cấy vào chỗ khác trên cùng một cơ thể.

  b. ghép mô từ loài này sang loài khác.

  c. ghép mô từ người này sang người khác không cùng huyết thống.

  d. lấy tế bào từ anh/chị/em song sinh cùng trứng ghép cho nhau.

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 9 tháng

  a. tự ghép vì hai cơ thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

  b. đồng ghép, vì đây là hai cơ thể anh em sinh đôi cùng trứng.

  c. dị ghép, vì hai cơ thể có thể không cùng nhóm máu.

  d. trường hợp này không phải là ghép mô.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 9 tháng

  a. dùng gan của bố hoặc mẹ để thay thế.

  b. người cho gan là vợ (hoặc chồng) của bệnh nhân.

  c. chỉ cần người cho gan có cùng nhóm máu với người bệnh.

  d. gan của ai cũng được.

  20/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 10 tháng

  30/01/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON