AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Miễn dịch đặc hiệu là miễn dịch

  • A. mang tính bẩm sinh.
  • B. xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập
  • C. không đòi hỏi sự tiếp xúc với tác nhân gây bệnh
  • D. cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>