ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 29 Cấu trúc của các loại virut

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 29 về Cấu trúc của các loại virut online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

  • A. vỏ prôtêin ,axit nuclêic và  có thể có vỏ ngoài.
  • B. có vỏ prôtêin và ADN.
  • C. có vỏ prôtêin và ARN.
  • D. có vỏ prôtêin,  ARN và có thể có vỏ ngoài.
  • A. tế bào có tính đặc hiệu
  • B. virut có tính đặc hiệu
  • C. virut không có cấu tạo tế bào
  • D. virut và tế bào có cấu tạo khác nhau.
   
   
  • A. có cấu tạo tế bào
  • B. chỉ chứa ADN hoặc ARN
  • C. chứa cả ADN và ARN
  • D. chứa ribôxôm, sinh sản độc lập
  • A. giống chủng A.
  • B. giống chủng B.
  • C. vỏ giống A và B , lõi giống B.
  • D. vỏ giống A, lõi giống B.
  • A. kích thước của nó vô cùng nhỏ bé.
  • B. hệ gen chỉ chứa một loại axit nuclêic.
  • C. không có hình dạng đặc thù.
  • D. nó chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc.
 • Câu 6:

  Vỏ ngoài của virut có bản chất:

  • A. Một lớp lipit và prôtêin
  • B. Lớp lipit kép và prôtêin.
  • C. Lớp lipit kép. 
  • D. Một lớp prôtêin.
 • Câu 7:

  Hai thành phần cơ bản của tất cá các virut là

  • A. prôtêin và axit amin
  • B. protein và axit nucleic
  • C.  axit nucleic và lipit
  • D. prôtêin và lipit.
 • Câu 8:

  Nếu trộn axit nuclêic của chủnu virut B với vỏ prôtêin của chùng virut A tạo ra virut lai và cho lây nhiễm vào tế bào vật chủ. Nếu virut lai nhân lên thì các virut mới thuộc

  • A. giống chủng A.
  • B.  giống chủng B
  • C. vỏ giống A và B , lõi giống B
  • D. vỏ giống A, lõi giống B.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1