ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Không thể tiến hành nuôi virut trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì

  • A. kích thước của nó vô cùng nhỏ bé.
  • B. hệ gen chỉ chứa một loại axit nuclêic.
  • C. không có hình dạng đặc thù.
  • D. nó chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE