YOMEDIA

Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Nhận biết được phép trừ có hiệu bằng 10, ba điểm thằng hàng, đường gấp khúc,... là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Chương: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 của môn Toán 2 Chân Trời Sáng Tạo. Các bài học được Hoc247 biên soạn với các phần tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa và giúp các em chuẩn bị bài học thật tốt và luyện tập, đánh giá năng lực của bản thân. Hệ thống hỏi đáp sẽ giúp các em giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng, hiệu quả. Các em xem nội dung bài học ngay bên dưới.

 • Toán 2 Bài 1: Phép cộng có tổng bằng 10 - Chân trời sáng tạo

  Bài 1: Phép cộng có tổng bằng 10
 • Toán 2 Bài 2: 9 cộng với một số - Chân trời sáng tạo

  Bài 2: 9 cộng với một số
 • Toán 2 Bài 3: 8 cộng với một số - Chân trời sáng tạo

  Bài 3: 8 cộng với một số
 • Toán 2 Bài 4: 7 cộng với một số. 6 cộng với một số - Chân trời sáng tạo

  Bài 4: 7 cộng với một số. 6 cộng với một số
 • Toán 2 Bài 5: Bảng cộng - Chân trời sáng tạo

  Bài 5: Bảng cộng
 • Toán 2 Bài 6: Đường thẳng, Đường cong - Chân trời sáng tạo

  Bài 6: Đường thẳng, Đường cong
 • Toán 2 Bài 7: Đường gấp khúc - Chân trời sáng tạo

  Bài 7: Đường gấp khúc
 • Toán 2 Bài 8: Ba điểm thằng hàng - Chân trời sáng tạo

  Bài 8: Ba điểm thằng hàng
 • Toán 2 Bài 9: Em làm đươc những gì - Chân trời sáng tạo

  Bài 9: Em làm đươc những gì?
 • Toán 2 Bài 10: Phép trừ có hiệu bằng 10 - Chân trời sáng tạo

  Bài 10: Phép trừ có hiệu bằng 10
 • Toán 2 Bài 11: 11 trừ đi một số - Chân trời sáng tạo

  Bài 11: 11 trừ đi một số
 • Toán 2 Bài 12: 12 trừ đi một số - Chân trời sáng tạo

  Bài 12: 12 trừ đi một số
 • Toán 2 Bài 13: 13 trừ đi một số - Chân trời sáng tạo

  Bài 13: 13 trừ đi một số
 • Toán 2 Bài 14: 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số - Chân trời sáng tạo

  Bài 14: 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 • Toán 2 Bài 15: Bảng trừ - Chân trời sáng tạo

  Bài 15: Bảng trừ
 • Toán 2 Bài 16: Em giải bài toán - Chân trời sáng tạo

  Bài 16: Em giải bài toán
 • Toán 2 Bài 17: Bài toán nhiều hơn - Chân trời sáng tạo

  Bài 17: Bài toán nhiều hơn
 • Toán 2 Bài 18: Bài toán ít hơn - Chân trời sáng tạo

  Bài 18: Bài toán ít hơn
 • Toán 2 Bài 19: Đựng nhiều nước, đựng ít nước - Chân trời sáng tạo

  Bài 19: Đựng nhiều nước, đựng ít nước
 • Toán 2 Bài 20: Lít - Chân trời sáng tạo

  Bài 20: Lít
 • Toán 2 Bài 21: Em làm được những gì? - Chân trời sáng tạo

  Bài 21: Em làm được những gì?
 • Toán 2 Bài 22: Thực hành và trải nghiệm: Chơi cắm cờ - Chân trời sáng tạo

  Bài 22: Thực hành và trải nghiệm: Chơi cắm cờ

Chủ đề Toán lớp 2

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF