YOMEDIA

Chủ đề 14 : Ôn tập cuối năm

Đến với Ôn tập cuối năm của chương trình Toán 2 Kết Nối Tri Thức đã được HOC247 biên soạn chi tiết các kiến thức cần nhớ và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết, nhầm giúp các em học tập thật tốt môn Toán 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các phụ huynh và các giáo viên trong quá trình dạy học. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

 • Toán 2 Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 - Kết nối tri thức

  Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000
 • Toán 2 Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 - Kết nối tri thức

  Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
 • Toán 2 Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 - Kết nối tri thức

  Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Toán 2 Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia - Kết nối tri thức

  Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia
 • Toán 2 Bài 72: Ôn tập hình học - Kết nối tri thức

  Bài 72: Ôn tập hình học
 • Toán 2 Bài 73: Ôn tập đo lường - Kết nối tri thức

  Bài 73: Ôn tập đo lường
 • Toán 2 Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng - Kết nối tri thức

  Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng
 • Toán 2 Bài 75: Ôn tập chung - Kết nối tri thức

  Bài 75: Ôn tập chung

Chủ đề Toán lớp 2

ZUNIA9
 

 

ON