YOMEDIA

Chương 3: Phép nhân và phép chia

Đến với nội dung Chương 3: Phép nhân và phép chia của chương trình Toán 2 Cánh Diều, các em sẽ được học hỏi thêm các kiến thức mới về xác định, ngày tháng giờ - phút, ngày - giờ,.... Bên cạnh đó, các em còn được thử sức với các bài tập minh họa cuối mỗi bài học nhằm đánh giá năng lực bản thân sau khi học bài. Hệ thống hỏi đáp cuối bài sẽ giải đáp các thắc mắc của các em trong quá trình học. Mời các em theo dõi nội dung chi tiết bên dưới!

 • Toán 2 Bài 52: Làm quen với phép nhân dấu nhân - Cánh Diều

  Bài 52: Làm quen với phép nhân dấu nhân
 • Toán 2 Bài 53: Phép nhân - Cánh Diều

  Bài 53: Phép nhân
 • Toán 2 Bài 54: Thừa số - Tích - Cánh Diều

  Bài 54: Thừa số - Tích
 • Toán 2 Bài 55: Bảng nhân 2 - Cánh Diều

  Bài 55: Bảng nhân 2
 • Toán 2 Bài 56: Bảng nhân 5 - Cánh Diều

  Bài 56: Bảng nhân 5
 • Toán 2 Bài 57: Làm quen với phép chia, dấu chia - Cánh Diều

  Bài 57: Làm quen với phép chia, dấu chia
 • Toán 2 Bài 58: Phép chia - Cánh Diều

  Bài 58: Phép chia
 • Toán 2 Bài 59: Phép chia (tiếp theo) - Cánh Diều

  Bài 59: Phép chia (tiếp theo)
 • Toán 2 Bài 60: Bảng chia 2 - Cánh Diều

  Bài 60: Bảng chia 2
 • Toán 2 Bài 61: Bảng chia 5 - Cánh Diều

  Bài 61: Bảng chia 5
 • Toán 2 Bài 62: Số bị chia - Số chia -Thương - Cánh Diều

  Bài 62: Số bị chia - Số chia -Thương
 • Toán 2 Bài 63: Luyện tập trang 25 - Cánh Diều

  Bài 63: Luyện tập trang 25
 • Toán 2 Bài 64: Luyện tập chung trang 26 - Cánh Diều

  Bài 64: Luyện tập chung trang 26
 • Toán 2 Bài 65: Khối trụ - Khối cầu - Cánh Diều

  Bài 65: Khối trụ - Khối cầu
 • Toán 2 Bài 66: Thực hành lấp ghép xếp hình khối - Cánh Diều

  Bài 66: Thực hành lấp ghép xếp hình khối
 • Toán 2 Bài 67: Ngày - Giờ - Cánh Diều

  Bài 67: Ngày - Giờ
 • Toán 2 Bài 68: Giờ - Phút - Cánh Diều

  Bài 68: Giờ - Phút
 • Toán 2 Bài 69: Ngày tháng - Cánh Diều

  Bài 69: Ngày tháng
 • Toán 2 Bài 70: Luyện tập chung trang 38 - Cánh Diều

  Bài 70: Luyện tập chung trang 38
 • Toán 2 Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 40 - Cánh Diều

  Bài 71: Em ôn lại những gì đã học trang 40
 • Toán 2 Bài 72: Em vui học toán trang 42 - Cánh Diều

  Bài 72: Em vui học toán trang 42

Chủ đề Toán lớp 2

ZUNIA9
 

 

ON