YOMEDIA

Chương 1: Ôn tập lớp 1. Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Việc học các kỹ năng giải Toán khi bắt đầu bước vào lớp 2 là rất quan trọng. Vậy giải Toán như thế nào phù hợp với tất cả các em học sinh, giúp các em có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình. HOC247 mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo Chương 1 Ôn tập lớp 1- Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 ở bên dưới đây.

 • Toán 2 Bài 1: Ôn tập các số đến 100 - Cánh Diều

  Bài 1: Ôn tập các số đến 100
 • Toán 2 Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 - Cánh Diều

  Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 • Toán 2 Bài 3: Tia số. Số liền trước, số liền sau - Cánh Diều

  Bài 3: Tia số. Số liền trước, số liền sau
 • Toán 2 Bài 4: Đề-xi-mét - Cánh Diều

  Bài 4: Đề-xi-mét
 • Toán 2 Bài 5: Số hạng – Tổng - Cánh Diều

  Bài 5: Số hạng – Tổng
 • Toán 2 Bài 6: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu - Cánh Diều

  Bài 6: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
 • Toán 2 Bài 7: Luyện tập chung trang 16 - Cánh Diều

  Bài 7: Luyện tập chung trang 16
 • Toán 2 Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 - Cánh Diều

  Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20
 • Toán 2 Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 - Cánh Diều

  Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
 • Toán 2 Bài 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) - Cánh Diều

  Bài 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
 • Toán 2 Bài 11: Luyện tập trang 22 - Cánh Diều

  Bài 11: Luyện tập trang 22
 • Toán 2 Bài 12: Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 - Cánh Diều

  Bài 12: Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
 • Toán 2 Bài 13: Luyện tập trang 26 - Cánh Diều

  Bài 13: Luyện tập trang 26
 • Toán 2 Bài 14: Luyện tập chung trang 28 - Cánh Diều

  Bài 14: Luyện tập chung trang 28
 • Toán 2 Bài 15: Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 - Cánh Diều

  Bài 15: Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20
 • Toán 2 Bài 16: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 - Cánh Diều

  Bài 16: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
 • Toán 2 Bài 17: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) - Cánh Diều

  Bài 17: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
 • Toán 2 Bài 18: Luyện tập trang 34 - Cánh Diều

  Bài 18: Luyện tập trang 34
 • Toán 2 Bài 19: Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 - Cánh Diều

  Bài 19: Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
 • Toán 2 Bài 20: Luyện tập trang 38 - Cánh Diều

  Bài 20: Luyện tập trang 38
 • Toán 2 Bài 21: Luyện tập chung trang 40 - Cánh Diều

  Bài 21: Luyện tập chung trang 40
 • Toán 2 Bài 22: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ - Cánh Diều

  Bài 22: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ
 • Toán 2 Bài 23: Luyện tập trang 44 - Cánh Diều

  Bài 23: Luyện tập trang 44
 • Toán 2 Bài 24: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) - Cánh Diều

  Bài 24: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)
 • Toán 2 Bài 25: Luyện tập trang 49 - Cánh Diều

  Bài 25: Luyện tập trang 49
 • Toán 2 Bài 26: Luyện tập chung trang 50 - Cánh Diều

  Bài 26: Luyện tập chung trang 50
 • Toán 2 Bài 27: Em ôn lại những gì đã học trang 52 - Cánh Diều

  Bài 27: Em ôn lại những gì đã học trang 52
 • Toán 2 Bài 28: Em vui học toán trang 54 - Cánh Diều

  Bài 28: Em vui học toán trang 54

Chủ đề Toán lớp 2

ZUNIA9
 

 

ON