ON
YOMEDIA
VIDEO

Tổng kết về từ vựng (I) - Ngữ văn 9


Bài học giúp các em củng cố kiến thức về từ vựng từ lớ 6 đến lớp 9, ngoài ra giúp các em làm tốt các bài tập trong sách.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1.1. Từ đơn và từ phức

 • Khái niệm từ đơn, từ phức. Phân biệt các loại từ phức.
  • Từ đơn là từ chỉ gồm một tiếng. 
  • Từ phức là từ gồm hai hoặc nhiều tiếng. 
  • Phân biệt từ phức: Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa được gọi là từ ghép còn những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng được gọi là từ láy.

1.2. Thành ngữ 

 • Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. 

1.3. Nghĩa của từ 

 • Nghĩa của từ là nội dung (sư việc, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thị. 

1.4. Từ nhiều nghĩa

 • Khái niệm về từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
  • Từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa. 
   • Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra từ nhiều nghĩa.
   • Trong từ nhiều nghĩa có.
    • Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác.
    • Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành các nghĩa khác.
    • Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc.
   • Thông thường, trong câu, từ chỉ có một nghĩa nhất định. Tuy nhiên trong một số trường hợp, từ có thể được hiểu đồng thời cả nghĩa gốc lẫn nghĩa chuyển.

2. Soạn bài Tổng kết về từ vựng (I)

Để củng cố kiến thức về từ vựng từ lớ 6 đến lớp 9, các em có thể tham khảo bài soạn Tổng kết về từ vựng (I).

-- Mod Ngữ văn 9 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1