Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) - Ngữ văn 10

Lý thuyếtSoạn bài FAQ

Ở bài trước các em đã tìm hiểu phần lí thuyết về bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, còn bài học hôm nay, để củng cố kiến thức lí thuyết, vận dụng kiến thức đã học vào bài tập. Học 247 sẽ hướng dẫn các em tiết luyện tập của bài học Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

Tóm tắt bài

Khái niệm

  • Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, về tình cảm, về hành động…

Các quá trình

  • Quá trình tạo lập lời nói, văn bản. Quá trình này do người nói hoặc người viết thực hiện
  • Quá trình tiếp nhận lời nói, văn bản do người nghe hoặc người đọc thực hiện
  • Hai quá trình của hoạt động giao tiếp luôn diễn ra trong quan hệ tương tác với nhau. Trong khi giao tiếp người nói (người viết) có thể vừa là người tạo lập nhưng cũng là người vừa tiếp nhận lời nói bởi các vai giao tiếp luôn thay đổi.

Các nhân tố

  • Nhân vật giao tiếp
  • Hoàn cảnh giao tiếp
  • Nội dung giao tiếp
  • Mục đích giao tiếp
  • Phương tiện và cách thức giao tiếp

Lời kết

Học xong bài này các em cần nắm:

Hệ thống kiến thức về bài học hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Kĩ năng làm bài, vận dụng kiến thức và làm các dạng bài tập có liên quan đến lí thuyết

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm bài soạn Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tt) để hiểu rõ hơn và để làm bài tập được tốt hơn. Để chuẩn bị cho bài học tiếp theo đạt kết quả tốt các em tham khảo thêm bài giảng Văn bản và bài soạn Văn bản.

-- Mod Ngữ văn 10 HỌC247

Được đề xuất cho bạn

Tư liệu tham khảo