YOMEDIA
NONE

Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á


Đặc điểm dân cư và tôn giáo châu Á là những nội dung chính mà các em sẽ được tìm hiểu trong nội dung Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Chương trình Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều do HOC247 biên soạn ngay sau đây. Chúc các em học vui và có được nhiều kiến thức bổ ích nhé!

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Đặc điểm dân cư

Số dân

Hình 6.1. Biểu đồ số dân châu Á giai đoạn 1990 - 2019 (không tính số dân của Liên bang Nga)

- Có số dân đông nhất thế giới. Năm 2019, chiếm gần 60% dân số thế giới (không tính số dân của Liên bang Nga)

- Hai quốc gia đông dân thứ nhất và thứ hai trên thế giới là Trung Quốc (1,4 tỉ người) và Ấn Độ (1,39 tỉ người).

Cơ cấu dân số

- Châu Á có cơ cấu dân số trẻ, nhưng đang chuyển biến theo hướng già hóa và có sự khác biệt giữa các khu vực

Bảng 6.1. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của châu Á và các khu vực thuộc châu Á năm 2019

(Đơn vị: %)

Hình 6.2. Tháp dân số châu Á năm 2019

- Sự chênh lệch giữa giới nam so với nữ diễn ra trong suốt thời gian dài. Năm 2019, trung bình cứ 100 nữ thì có 104,7 nam. Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia có mức chênh lệch giới nam so với giới nữ cao hơn mức trung bình của châu lục.

1.2. Phân bố dân cư và các đô thị lớn

- Châu Á có mật độ dân số cao nhưng có sự chênh lệch khá lớn giữa các khu vực

Bảng 6.2. Mật độ dân số của thế giới, châu Á và các khu vực thuộc châu Á năm 2019

(Đơn vị: người/km2)

Mật độ dân số châu Á không bao gồm diện tích và số dân của Liên bang Nga

- Có nhiều đô thị đông dân, phân bố chủ yếu ở Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.

- Năm 2019, có 50 đô thị từ 5 triệu dân trở lên trong đó có tới 6 đô thị trên 20 triệu dân.

Hình 6.3. Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị của châu Á năm 2019

1.3. Đặc điểm tôn giáo

- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo.

- Tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống, văn hóa, kiến trúc của các quốc gia.

Bài tập minh họa

Câu 1: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo được ra đời ở các khu vực nào của châu Á?

Hướng dẫn giải

- Ấn Độ giáo và Phật giáo được ra đời ở khu vực Nam Á.

- Ki-tô giáo và Hồi giáo được ra đời ở khu vực Tây Nam Á.

Câu 2: Em có nhận xét gì về mật độ dân số châu Á?

Hướng dẫn giải

- Châu Á có mật độ dân số cao nhưng có sự chênh lệch khá lớn giữa các khu vực.

Luyện tập Bài 6 Lịch sử và Địa lí 7 CD

Qua bài giảng ở trên, giúp các em học sinh trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo, sự phân bố dân cư và các đô thị lớn của châu Á.

3.1. Bài tập trắc nghiệm Bài 6 Lịch sử và Địa lí 7 CD

Để củng cố bài học xin mời các em cùng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều Chương 2 Bài 6 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK Bài 6 Lịch sử và Địa lí 7 CD

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều Chương 2 Bài 6 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Câu hỏi trang 104 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều - CD

Câu hỏi trang 105 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều - CD

Câu hỏi 1 trang 106 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều - CD

Câu hỏi 2 trang 106 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều - CD

Luyện tập trang 106 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều - CD

Vận dụng trang 106 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh diều - CD

Hỏi đáp Bài 6 Lịch sử và Địa lí 7 CD

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử và Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON