ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 23 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1