YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mặt trận nào diễn ra đầu tiên trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai? 

  • A. Mặt trận Bắc Phi
  • B. Mặt trận Xô Đức
  • C. Mặt trận Châu Á - Thái Bình Dương
  • D. Mặt trận Tây Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17820

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON