• Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là nội dung của Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)?

  • A. Cuộc cách mạng tư sản Pháp
  • B. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức, Ý, Nhật
  • C. Chiến tranh thế giới thứ hai
  • D. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC