AMBIENT

Bài tập 4 trang 17 SGK Lịch sử 8

Giải bài 4 tr 17 sách GK Sử lớp 8

Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
 • Tuy Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy dù quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.
 • Mở ra thời kì thắng lợi củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 17 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Duy Quang

  Câu 1. Hậu quả của các hiệp ước Nhà Nguyễn kí kết với thực dâ Pháp? Tinh thần chiến đấu của dân ta.
  Câu 2. Giải thích tại sao khởi nghĩa Hương Khê tiêu biểu nhất? Đánh giá hành động yêu nước của Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi.
  Câu 3. So sánh xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX? Nhận xét tính chất phong trào yêu nước chống Pháp trong những năm đầu thế kỉ XX đến 1918.
  Giúp mik zs mik cần gấp ^^^
  Ai giải đc câu nào thì giải trc nhá!!!!!
  TKS

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Giúp mik vs :

  Hãy cho biết về tổ chức bộ máy nhà nước Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp . Em có nhận xét j về tổ chức bộ máy nhà nước đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 HK II – NĂM HỌC 2017 - 2018

  Câu 1. Trình bày diễn biến thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất? Nhân dân ta chống Pháp như thế nào?

  Câu 2. Vì sao nói nhà Nguyễn ngày càng lún sâu vào con đường đầu hàng? Em có đánh giá như thế nào về tinh thần chống Pháp của triều Nguyễn?

  Câu 3. Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

  Câu 4. Em hãy so sánh khởi nghĩa Hương Khê và khởi nghĩa Yên Thế. Thất bại của hai cuộc khởi nghĩa trên nói lên điều gì?

  Câu 5. Em hãy trình bày tình hình xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. Tại sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách?

  Câu 6. Nêu nội dung chính trong các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. Tại sao những cải cách đó không thực hiện được? Theo em, nhà nước Việt Nam hiện nay rút ra được những bài học nào từ những đề nghị cải cách ở thế kỉ XIX?

  Câu 7. Trình bày nội dung chính của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

  Câu 8. Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam có sự phân hóa như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Giúp mình với câu nào cũng được:

  Câu 1 Nguyên nhân chính của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là gì? Nguyên cớ trực tiếp để thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm nước ta là gì?

  Câu 2 Vì sao thực dân Pháp chọn Đã Nẵng làm nơi tấn công đầu tiên?

  Câu 3 Tại sao triều đình Huế vội vàng kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất (1862)? Hiệp ước Nhâm Tuất có những nội dung cơ bản gì?

  Câu 4 Hiệp ước 1884 khác với hiệp ước 1883 ở điểm gì và âm mưu xảo quyệt của thực dân Pháp được thể hiện như thế nào?

  Câu 5 Tại sao nói: cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương

  Câu 6 Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của phong trào Cần Vương và phông trào tự vệ vũ trang kháng Pháp của quần chúng nhân dân ( Mục đích, lãnh đạo, hình thức đấu tranh, địa bàn hoạt động, thời gian tồn tại)

  Câu 7 Em hãy nêu về phong trào Yên Thế

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Nhận xét thái độ và trách nhiệm của Triều đình nhà Nguyễn trước việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp (Áp sát vào các sự kiện lịch sử).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  em co nhan xet gi ve nv ro-be-spie

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  a/ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
  - Ý nghĩa trong nước?
  - Ý nghĩa quốc tế?
  b/ Vì sao nói đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?
  c/ Hạn chế của cuộc cách mạng này ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM