Trắc nghiệm Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794) - Lịch sử 8

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 2 về Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794) - Lịch sử 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):