YOMEDIA
NONE

Bài tập 1.5 trang 48 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.5 trang 48 SBT Lịch Sử 8

Mâu thuẫn nảy sinh trong thời đại đế quốc chủ nghĩa là 

A. Mẫu thuẫn giữa vô sản và tư sản 

B. Mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc 

C. Mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa, phụ thuộc và các các nước tư bản 

D. Tất cả những mâu thuẫn trên.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Mâu thuẫn nảy sinh trong thời đại đế quốc chủ nghĩa là mẫu thuẫn giữa vô sản và tư sản, mâu thuẫn giữa đế quốc và đế quốc, mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa, phụ thuộc và các các nước tư bản

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 48 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON