YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.1 trang 49 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 2.1 trang 49 SBT Lịch Sử 8

Nội dung lịch sử dưới đây thuộc mộc lịch sử của những đất nước nào?

1. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới nổ ra và giành thắng lợi.

2. Cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất mà Lê-nin coi là cuộc “ Đại Cách Mạng”

3. Cuộc cách mạng tư sản được đánh giá là không triệt để, nhưng cũng là cuộc cách mạng duy nhất diến ra ở nước này.

4. Nước đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp và được mệnh danh là “Công Xương thế giới” cận đại.

5. Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Anh.

6. Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức thống nhất đất nước.

7. Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức những cuộc cải cách nền kinh tế, chính trị -xã hội.

8. Quê hương của Mác, Ăng –ghen và cũng là quê hương của chủ nghĩa quân Phiệt.

9. Chính quyền của nhân dân và vì dân được thiết lập lần đầu tiên trên thế giới ở nước này.

10. Chính đảng của giai cấp tư sản được thành lập, lấy chủ nghĩa “ Tam dân” làm nền tảng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.1

1. Anh

2. Pháp

3. Nhật Bản

4. Anh

5. Ấn Độ

6. Hà Lan

7. Anh

8. Nga

9. Việt Nam

10. Trung Quốc

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 49 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF