ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.4 trang 85 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.4 trang 85 SBT Lịch Sử 8

Chỉ huy cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng chống lại quân Pháp là

A. Nguyễn Trung Trực    

B. Nguyễn Tri Phương

C. Phan Thanh Giản    

D. Trương Định

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

 
 

Nguyễn Tri Phương là người chỉ huy cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở Đà Nẵng chống lại quân Pháp.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 85 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1