YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.3 trang 84 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.3 trang 84 SBT Lịch Sử 8

Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng là

A. biến Đà Nẵng thành căn cứ quân sự để từng bước đánh chiến Lào và Cam Phu Chia.

B. Chia đất nước ta thanh hai miền để dễ bề mở rộng đánh chiến cả nước.

C. tạo bàn đạp để chuẩn bị tấn công Trung Quốc

D. tạo bàn đạp để đánh Huế, nhanh chóng buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Âm mưu của Pháp khi tấn công Đà Nẵng là tạo bàn đạp để đánh Huế, nhanh chóng buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 84 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON