Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 24 Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (25 câu):

 • Câu 1:

  Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam?

  • A. Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa.
  • B. Chính sách cấm đạo Gia-tô của nhà Nguyễn.
  • C. Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.
  • D. Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình đối với các nước.
 • Câu 2:

  Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

  • A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi..
  • B.  Việt Nam có vi trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.
  • C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
  • D. Việt Nam chế độ phong kiến thống trị đã suy yếu
 • Câu 3:

  Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?

  • A. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét.
  • B. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hộ.
  • C. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu.
  • D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần.
 • Câu 4:

  Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta?

  • A. Đà Nẵng gần Huế.
  • B. Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công.
  • C. Chiếm Bà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế.
  • D.  Cả 3 ý trên đúng.
 • Câu 5:

  Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?

  • A. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
  • B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.
  • C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.
  • D. Chiếm Đà Nẵng khống chế miền Trung.
 • Câu 6:

  Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào?

  • A. Ngày 9 tháng 1 năm 1858.
  • B. Ngày 1 tháng 9 năm 1858.
  • C. Ngày 30 tháng 9 năm 1858.        
  • D. Ngày 1 tháng 9 năm 1885.
 • Câu 7:

  Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?

  • A. Hoàng Diệu.  
  • B. Nguyễn Tri Phương
  • C. Nguyễn Trung Trực
  • D. Trương Định
 • Câu 8:

  Trận Đà Nẵng có kết quả như thế nào?

  • A. Thực dân Pháp chiếm được Đà Nẵng.
  • B. Thực dân Pháp phải rút quân về nước.
  • C. Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà phải chuyển hướng tấn công Gia Định
  • D. Triều đình và Pháp giảng hoà.
 • Câu 9:

  Tháng 2 - 1859 Pháp quyết định đem phần lớn lực lượng đánh ở đâu?

  • A. Đánh vào Gia Định. 
  • B. Đánh vào Sơn Trà (Đà Nẵng).
  • C. Đánh vào Nha Trang.  
  • D. Đánh ra kinh thành Huế.
 • Câu 10:

  Ngày 24-2-1861, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nam Bộ?

  • A. Quân Pháp đánh chiếm Định Tường.
  • B. Quân Pháp đánh chiếm Biên Hòa.
  • C. Quân Pháp đánh chiếm Vĩnh Long.
  • D. Quân Pháp nổ súng tấn công Đại đồn Chí Hòa.
 • Câu 11:

  Trung tâm hệ thống chiến lũy Chí Hòa do ai trấn giữ?

  • A. Trương Định.  
  • B. Nguyễn Tri Phương,
  • C. Phan Thanh Giản.    
  • D. Nguyễn Trường Tộ.
 • Câu 12:

  Ngày 17-2-1859, Pháp tấn công vào đâu? 

  • A. Đại đồn Chí Hoà.
  • B. Tỉnh Vĩnh Long.
  • C. Tỉnh Định Tường.  
  • D. Thành Gia Định.
 • Câu 13:

  Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất vào ngày tháng năm nào?

  • A. Ngày 5 tháng 6 năm 1862.
  • B. Ngày 6 tháng 5 năm 1862.
  • C. Ngày 8 tháng 6 năm 1862.
  • D. Ngày 6 tháng 8 năm 1862.
 • Câu 14:

  Ngày 20-6-1867, quân Pháp kéo đến trước thành Vĩnh Long, ép ai phải nộp thành không điều kiện?

  • A. Nguyễn Tri Phương. 
  • B. Nguyễn Trường Tộ.
  • C. Phan Thanh Giản.  
  • D. Trương Định
 • Câu 15:

  Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Nguyễn thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở đâu?

  • A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Lôn.
  • B. Ba tỉnh miền Đông Nam kì và đảo Côn Lôn.
  • C. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì với đảo Phú Quốc.
  • D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì với đảo Côn Đảo.
 • Câu 16:

  Theo Hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình Huế đồng ý mở ba cửa biển nào cho Pháp vào buôn bán?

  • A. Đà Nẵng, Thuận An, Quy Nhơn.
  • B.  Đà Nẵng, Thuận An, Quảng Yên.
  • C. Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên
  • D. Đà Nẵng, Ba Lạt, Cửa việt.
 • Câu 17:

  Ai đã được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái?

  • A. Nguyễn Tri Phương. 
  • B. Trương Quyền
  • C. Nguyễn Trung Trự 
  • D. Trương Định.
 • Câu 18:

  Sau Hiệp ước Nhâm Tuất triều đình đã có hành động gì?

  • A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông: dân ở Trung và Bắc Kì.
  • B.  Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.
  • C.  Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.
  • D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.
 • Câu 19:

  Tháng 6 - 1867, quân Pháp không tốn một viên đạn đã chiếm ba tỉnh nào?

  • A.  Vĩnh Long, cần Thơ, An Giang.
  • B.  Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên
  • C.  Vĩnh Long, Hà Tiên, Cần Thơ.
  • D. Vĩnh Long, Mĩ Tho, Hà Tiên.
 • Câu 20:

  Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc như:

  • A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị
  • B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan văn Trị
  • C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm
  • D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân
 • Câu 21:

  Hai lần bị giặc bắt, được thả ra ông lại tiếp tục chống Pháp. Khi bị đưa đi hành hình ông vẫn ung dung làm thơ. Ông là ai?

  • A. Nguyễn Hữu Huân.  
  • B. Nguyễn Đình Chiểu,
  • C. Hồ Huân Nghiệp.    
  • D.  Phan Văn Trị.
 • Câu 22:

  Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

  • A. Trương Định.  
  • B. Trương Quyền
  • C.  Nguyễn Trung Trực
  • D.  Nguyễn Tri Phương.
 • Câu 23:

  Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây?

  • A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng
  • B.  Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch không đánh,
  • C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắn, bị giết.
  • D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.
 • Câu 24:

  Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc kháng chiến của nhân dân ta bao hàm những nhiệm vụ nào?

  • A. Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến đầu hàng.
  • B. Chống thực dân Pháp xâm lược.
  • C. Chống sự đàn áp của quân lính triều đình.
  • D. Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.
 • Câu 25:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống Pháp ở Nam Kì thất bại ?

  • A. Do sự nhu nhược của triều đình Huế.
  • B. Thực dân Pháp cấu kết với triều đình đàn áp, khởi nghĩa chưa có đường lối đấu tranh thống nhất.
  • C. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ
  • D.  Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu.
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn