YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.1 trang 84 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.1 trang 84 SBT Lịch Sử 8

Nguyên nhân sâu xa của việc Pháp xâm lược nước ta là

A. Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, nếu chiếm được thì sẽ dễ bề khống chế Trung Quốc.

B. Việt Nam có vị trí chiếm lược quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản và công nhân rẻ.

C. Triều đình Huế đứng về phía Tây Ba Nha, chống lại những quyền lợi của Pháp ở Đông Dương.

D. Pháp muốn ngăn chặn việc triều đình Huế đứng về phía Trung Quốc, chống lại Pháp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

Nguyên nhân sâu xa của việc Pháp xâm lược nước ta là Việt Nam có vị trí chiếm lược quan trọng, giàu tài nguyên khoáng sản và công nhân rẻ.

Đáp án B

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 84 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON