ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 38 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.3 trang 38 SBT Lịch Sử 8

Cuộc Duy tân Minh trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản vì

A. làm sụp đổ chế độ quân chủ, chính quyền chuyển vào tay tư sản, đứng đầu là Thiên hoàng.

B. những cải cách về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá - giáo dục mang tính chất tư sản rõ rệt, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển.

C. do giai cấp tư sản tiến hành.

D. tất cả các ý trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Cuộc Duy Tân Minh trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản vì những cải cách về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá - giáo dục mang tính chất tư sản rõ rệt, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển.

Chọn: B

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 38 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON