Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 23 Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Ở Đàng trong chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận - Quảng để: 

  • A. Lập làng, lập ấp phục vụ nhân dân
  • B. Khẩn hoang mở rộng vùng cai trị
  • C. Tăng cường thế lực của tầng lớp quan lại địa chủ với việc chiếm dụng nhiều đất đai
  • D. Củng cố cơ sở cát cứ
 • Câu 2:

  Nông nghiệp Đàng Trong phát triển rõ rệt nhờ vào yếu tố nào? 

  • A. Đất đai màu mỡ
  • B. Nhờ chính sách tích cực của nhà nước và điều kiện tự nhiên thuận lợi
  • C. Nhờ việc đặt thêm các cơ sở hành chính mới như lập phủ Gia Định
  • D. Nhờ chính sách cấp nông cụ, lương ăn cho nông dân, giảm tô thuế lao dịch
 • Câu 3:

  Vì sao Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài để trốn vào Đàng Trong? 

  • A. Vì có lời dụ dỗ, mời mọc của chúa Nguyễn
  • B. Vì căm ghét chế độ Vua Lê Chúa Trinh ở Đàng Ngoài
  • C. Vì có tài nhưng không được đi thi
  • D. Vì Thanh Hóa quê ông hay bị thiên tai, lũ lụt
 • Câu 4:

  Ở Đàng Ngoài khi chưa có cuộc phân tranh Nam - Bắc triều đời sống nhân dân như thế nào? 

  • A. Nhà no đủ
  • B. Đời sống còn thiếu thốn
  • C. Đói khổ, bần cùng
  • D. Phiêu tán, đói khổ
 • Câu 5:

  Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa đói kém, diễn ra dồn dập. Đó là đặc điểm dưới thời nào ở thế kỉ XVI? 

  • A. Thời Vua Lê - chúa Trinh
  • B. Thời chúa Nguyễn
  • C. Thời nhà Hồ
  • D. Thời nhà Mạc
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn