YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vì sao Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài để trốn vào Đàng Trong? 

  • A. Vì có lời dụ dỗ, mời mọc của chúa Nguyễn
  • B. Vì căm ghét chế độ Vua Lê Chúa Trinh ở Đàng Ngoài
  • C. Vì có tài nhưng không được đi thi
  • D. Vì Thanh Hóa quê ông hay bị thiên tai, lũ lụt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21735

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON