RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 13 SGK Lịch sử 6

Giải bài 3 tr 13 sách GK Sử lớp 6

Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội. Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 13 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1