YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 49 SGK Lịch sử 6

Giải bài 2 tr 49 sách GK Sử lớp 6

Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Về lời nhận xét của Lê Văn Hưu:

  • Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc của dân tộc ta.
  • Nhân dân ta vô cùng căm phẫn chính sách cai trị tàn bạo của bọn đô hộ nên sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.
  • Dân tộc ta đủ sức giành và giữ vững nền độc lập dân tộc.

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 49 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON