ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 49 SGK Lịch sử 6

Giải bài 1 tr 49 sách GK Sử lớp 6

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có 3 thay đổi lớn:

  • Đất nước bị chia ra, nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, bị mất tên...
  • Mất độc lập, người phương Bắc cai trị nước ta...
  • Chính sách đô hộ tàn bạo trong bóc lột kinh tế và chế độ cai trị thâm hiểm.

 

-- Mod Lịch Sử 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 49 SGK Lịch sử 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1