YOMEDIA

Bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

Giải bài 2 tr 52 sách GK Sử lớp 11

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Xây dựng Chính quyền Xô viết

 • Ngay trong đêm 25-10-1917 (7-11-1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc ở Điện Xmô-nưi, tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động.
 • Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyền Xô viết đã được thông qua: Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, xóa bỏ phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết. Các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.
 • Nhà nước tiến hành quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ Chính quyền Xô viết

 • Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. Trong suốt 3 năm (1918-1920), nhân dân Nga đã tập trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững Chính quyền Xô viết.
 • Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến.
 • Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với toàn dân (từ 16 đến 50 tuổi)…nhằm phát động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài.
 • Vừa chiến đấu, vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng cách mạng trong và ngoài nước. Cuối năm 1920, chiến sự chấm dứt, Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Quan Vân

  Không chỉ mang tính chất cách mạng vô sản CM tháng Mười Nga còn là:

  A. CMXHCN

  B. Cuộc đấu tranh giai cấp quyết liêt

  C. CMDTDCND

  D. CMGPDT

  Theo dõi (1) 4 Trả lời
 • Pham Anh

  Sử 11..........

  bởi Pham Anh 08/12/2017

  Đánh giá tác động, ý nghĩa của CM tháng Mười Nga với TG và với Việt Nam. Phản tích ý nghĩa và liên hệ với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Pham Anh

  CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh 04/12/2017

  Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Liên Xô vào những năm nào? Hồ Chí Minh đánh giá về CM tháng 10 Nga như thế nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Pham Anh

  CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh 04/12/2017

  Ý nghĩa đối với nước Nga và đối với TG của CM tháng 10.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Pham Anh

  CM tháng 10 Nga

  bởi Pham Anh 04/12/2017

  Vì sao nói CM tháng 2 - 1917 là CM dân chủ tư sản kiểu mới?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA