AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 68 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 68 sách GK Sử lớp 11

Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Có thể chia nhỏ thành các giai đoạn 1918 - 1923, 1924 - 1929, 1929 - 1933, 1933 - 1939 rồi lần lượt tóm tắt những nét chính vể tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và chính sách đối ngoại.

Lưu ý:

  1. Những năm 1918 - 1923 là thời kì khó khăn của nước Đức.
  2. Những năm 1924 - 1929 là thời kì ổn định và phát triển.
  3. Những năm 1929 - 1933 là thời kì khủng hoảng kinh tế.
  4. Những năm 1933 - 1939 là thời kì Hít-le lên nắm chính quyển và thiết lập chế độ phát xít.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 68 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON