YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 36 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 36 sách GK Sử lớp 11

Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Dựa vào mục đích cùa các nước tham chiến và hậu quả của cuộc chiến tranh để phân tích tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh đế quốc này.
  • Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) là một cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa. Mỗi nước tham gia chiến tranh, bất cứ ở phe nào, đều có mục đích trục lợi, khuếch trương thế lực, chiếm thêm thuộc địa của phe kia. Chiến tranh đó tiến hành giữa hai khối đế quốc để chia lại thế giới. Trong cuộc chiến tranh đó, sự xung đột giữa hai đế quốc Anh và Đức là có tác dụng chính quyết định.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 36 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON