AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 104 SGK Lịch sử 11

Giải bài 1 tr 104 sách GK Sử lớp 11

Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Lập bảng thống kê các sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu diễn ra từ năm 1919 đến năm 1945 theo mẫu sau:

Thời gian

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

Nước Nga - Liên Xô

 

 

 

 

Các nước tư bản (1918 - 1939)

 

 

 

 

Các nước châu Á

 

 

 

 

Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

 

 

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 104 SGK Lịch sử 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF