Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 35 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

 • Câu 1:

  Điểm nổi bật của các tổ chức độc quyền ở Pháp là

  • A. Sự tập trung trong công nghiệp đạt mức cao
  • B. Sự tập trung ngân hàng đạt mức cao
  • C. Sự tập trung trong ngành dịch vụ đạt mức cao
  • D. Chi phối hoàn toàn nhà nước
 • Câu 2:

  So với Anh, việc xuất khẩu tư bản của Pháp có điểm khác là

   

  • A. Chú trọng xuất khẩu sang các thuộc địa
  • B. Chỉ chú trọng cho vay với lãi xuất nặng
  • C. Chỉ chú trọng cho Nga vay
  • D. Bị Đức, Mĩ cạnh tranh gay gắt
 • Câu 3:

  Diện tích thuộc địa của Pháp đứng hàng thứ mấy so với các đế quốc khác?

  • A. Thứ nhất
  • B. Thứ hai
  • C. Thứ ba
  • D. Thứ tư
 • Câu 4:

  Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Pháp là

  • A. Đế quốc thực dân
  • B. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến
  • C. Đế quốc cho vay lãi
  • D. Đế quốc đi vay lãi
 • Câu 5:

  Sau năm 1871, nền kinh tế Đức có điểm gì nổi bật?

  • A. Phát triển mau lẹ vượt qua Pháp, gần đuổi kịp Anh
  • B. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
  • C. Chỉ chú trọng xuất khẩu tư bản
  • D. Sản lượng lương thực công nghiệp đứng đầu châu Âu
 • Câu 6:

  Đến đầu thế kỉ XX điểm nổi bật nhất của nền công nghiệp Đức là

  • A. Đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
  • B. Tổng sản lượng đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)
  • C. Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp
  • D. Trở thành nước công nghiệp
 • Câu 7:

  Các tổ chức độc quyền ở Đức được hình thành dưới hình thức

  • A. Tơrớt
  • B. Cácten
  • C. Xanhđica
  • D. Cácten và Xanhđica
 • Câu 8:

  Sự kiện nào góp phần thúc đẩy nền kinh tế nước Mĩ phát triển mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XIX

  • A. Lincôn lên làm Tổng thống năm 1860
  • B. Kết thúc nội chiến 1861 – 1865
  • C. Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha năm 1898
  • D. Chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Câu 9:

  Hình thức tổ chức độc quyền ở Mĩ là

  • A. Tơrớt
  • B. Cácten
  • C. Xanhđica
  • D. Côngxoócxom
 • Câu 10:

  Điểm khác nhau giữa các nước đế quốc dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

  • A. Tốc độ phát triển kinh tế của các nước đế quốc
  • B. Mức độ chi phối đời sống kinh tế – xã hội của các tổ chức độc quyền
  • C. Sự chênh lệch về diện tích thuộc địa
  • D. Sự chênh lệch về đối tác xuất khẩu tư bản
 • Câu 11:

  Năm 1989, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha vì

  • A.

   Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền của Mĩ

  • B.

   Mĩ âm mưu độc chiếm thuộc địa của Tây Ban Nha

  • C. Mĩ muốn phô trương sức mạnh của mìnH
  • D. Mĩ giúp đỡ Cuba và Philipin giành độc lập
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn